Pytania do Radnego

Proszę o zadawanie pytań i zgłaszanie sugestii w sprawach, które Was dotyczą i interesują.

Reklamy

Maciej Kobielus

Urodziłem się 22 kwietnia 1983 roku w Wadowicach.  Andrychów to miasto, w którym się wychowałem i zacząłem swoja edukację. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem.

Po wygranych wyborach 21 listopada 2010r.  zostałem Państwa radnym z okręgu wyborczego nr 2.

Jako radny, będę się starał godnie reprezentować społeczność mieszkańców gminy Andrychów. Zgodnie ze swoimi obietnicami, odwiedzę mieszkańców mojego okręgu na wspólnych spotkaniach np. spółdzielczych w celu wysłuchania ich problemów i pomysłów. Na tej stronie będę umieszczał moje interpelacje, zapytania, osiągnięcia, a także wywiązywanie się ze swojego programu wyborczego.

W Radzie Miejskiej należę do dwóch komisji:

– Komisji Rewizyjnej – pełnie funkcję Przewodniczącego Komisji

– Komisji Budżetu, Finansów i Spraw organizacyjnych – pełnię funkcję sekretarza Komisji

Zapraszam do zgłaszania swoich problemów, sugestii i zadawania pytań. (nie anonimowych)